- เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร (2508)

                                - ศิลปศาสตร์ สาขาปรัชญา Meerut University (2522)