มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

                                - เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร (2508)

                                - ศิลปศาสตร์ สาขาปรัชญา Meerut University (2522)