พี่รักน้อง น้องส่งพี่

พี่รักน้อง น้องส่งพี่

ข่าวสาร 23 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "พี่รับน้อง น้องส่งพี่" ซึ่งมีนิสิตชั้นปี 2 3 4 และ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ…
อ่านต่อ
โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 15

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 15

ข่าวสาร 15 มีนาคม 2561
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 15 "เสริมอาชีพ นำสู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมและพัฒนาชีวิต"…
อ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ฯ ชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560

โครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ฯ ชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560

ข่าวสาร 10 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พระคมสัน ฐิตเมธโส อาจารย์ประจำรายวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ…
อ่านต่อ
โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14

ข่าวสาร 09 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มอบหมายให้ พระคมสัน…
อ่านต่อ
มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

Additional information